Svenska Undervattensentreprenader AB

SUAB utför alla slags arbeten under- eller i anslutning till vatten; byggnationer, reparationer, sprängningar, svetsarbeten, formsättning, rör- och kabelläggning för att nämna några exempel.
SUAB grundades under mitten av 60-talet. Hos oss finns stor samlad kunskap och erfarenhet av undervattensentreprenader.
Genom åren har vi också utvecklat egna effektiva metoder för bland annat reparation av betongpålar och rostskydd av spont i hamnanläggningar.

Välkommen att kontakta någon av våra platschefer och arbetsledare:

Bo Sund, Daniel Nylander, Pelle Hansson eller Markus Eriksson

Svenska Undervattensentreprenader AB
 Järnvägsgatan 4
 64531 Strängnäs

Besöksadress:
 Backavägen 4A
 64547 Strängnäs