Referensprojekt

Renovering av SSAB:s stålhamn i Oxelösund – det största dykjobbet i Sverige genom tiderna.
I Oxelösund deltog Suab i totalrenoveringen och förstärkningen av SSAB:s stålhamn, vilket innebar renovering av de befintliga betongstöden längs den 300 meter långa kajen. Arbetet sysselsatte 16 dykare på heltid och omfattades av schakt, armering, formsättning och gjutning. Klart under våren 2014

Broar – renovering och nyproduktion samt renovering av brostöd
Under åren 2010-2013 har vi i olika etapper försett Motala högbro med nya bottenplattor.
På uppdrag av Trafikverket renoverar vi Stallarholmsbron. Bropelaren bärs upp av ett sju meter högt betongfundament som ligger helt under vattenytan. Med hjälp av spännstag spänner vi ihop fundamentet som sedan gjuts in.

Vattenkraftstationer
Suab besörjer undervattenrenovering och inspektioner av vattenkraftstationer av varierande storlek över hela Sverige. Arbetet innebär bilning, renovering av luckor och pelare, byggnation av fångdammar, betonginjektering, betongrenovering, läcksökning och erosionsskydd. Exempel på vattenkraftstationer som renoverats av Suab är Akkats i Jokkmokk och stationer i Motala ström och Svartån.

Sjöledningar
Med hjälp av bland annat betongvikter sänker vi avlopps- och vattenledningar till sjöbotten. Ett exempel på uppdragsgivare är Sveriges riksdag, där vi dragit en intagsledning för frikyla under Stockholms ström.

Sjökabeljobb
Vi lägger elkabel på sjöbotten i såväl insjömiljö som skärgårdsmiljö.

Fjärrvärmeledning
2009 lade vi 1 250 meter fjärrvärmeledning i Strängnäsfjärden åt energibolaget Sevab. Arbetet innebar bogsering och sänkning av stålledning samt avancerad schaktning två meter under befintlig botten.

Sprängningar
Vi utför undervattensprängningar av varierande storlek. Under våren 2013 sprängde Suab ner en dykdalb på 350 ton i Forsmarks hamn.